تماس با ما

کمک های خود را اینجا اهدا نمایید

داوطلب شوید

اگر به کمک احتیاج دارید:

لطفاً بلافاصله با خط تماس اضطراری ما تماس بگیرید

تلفن محلی: 705-728-2544
تلفن بدون هزینه:1-800-461-1716

برای جمع آوری کمک های مالی، داوطلب شدن، یا انجام سخنرانی:

لطفاً با هماهنگ کننده توسعه جامعه ما تماس بگیرید

تلفن محلی:705-728-2544 داخلی 228
ایمیل:kaity@barrieshelter.com

اطلاعات تماس برنامه:

خدمات یاری رسانی جامعه محلی

تلفن محلی:705-728-2544

خدمات پشتیبانی جا به جایی و اسکان

تلفن محلی:705-728-2544 داخلی 321

پشتیبانی خانواده در دادگاه

تلفن محلی:705-728-2544 داخلی 223

جهت سئوال درباره کمک مالی:

لطفا با کلی لتورنو ، مدیر توسعه تماس بگیرید:

تلفن محلی:705-728-6300 داخلی 229
یا با ایمیل katie@barrieshelter.com تماس بگیرد.

حامیان مالی ما

خط تماس اضطراری: 2544-728-7054

 

خانه           خدمات حمایتی        اهدا نمایید           داوطلب شوید         با ما تماس بگیرید