درخواست کمک کنید

درباره خدمات ما اطلاعات بیشتری کسب کنید

 

اهدا کنید

با هم می توانیم زندگی افراد را نجات دهیم

داوطلب شوید

به تنهایی نمی توانیم

درباره ما

پناهگاه زنان و کودکان شهر بَری از سال 1981 به زنان و کودکان بدسرپرست پناهگاه و خدمات پشتیبانی ارائه داده است. سازمان متشکل از یک پناهگاه اضطراری 27 تختخوابی همراه با خدمات یاری رسانی در محل است. سالانه تقریباً 1000 زن و کودک از سازمان کمک دریافت می کنند. علاوه بر فراهم کردن سرپناه ، کارکنان، خدمات مشاوره فردی و گروهی، اطلاعات و پشتیبانی حقوقی ، پشتیبانی در دادگاه، اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان، ارجاع به سایر خدمات جامعه محلی و اجتماعی و آموزش عمومی در جامعه را نیز ارائه می دهد.

مأموریت ما

پناهگاه زنان و کودکان شهر بَری در راستای تعهد خود برای پایان دادن به چرخه خشونت، یک پناهگاه امن و خدمات پشتیبانی اضطراری برای زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند فراهم می کند.

هر شش روز یک زن توسط شریک زندگی خود در کانادا کشته می شود.

شورای پشتیبانی از زنان

چشم انداز درازمدت شورای پشتیبانی از زنان از بین بردن شکاف جنسیتی در حوزه های دولتی و خصوصی است.

برنامه پیشگیری از خشونت

برنامه پیشگیری از خشونت یک ابتکار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مبتنی بر جامعه است که از جوانان 12 تا 18 ساله در باری و مناطق اطراف آن حمایت می کند.

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

داستان سفر ما را دنبال کنید. سفری برای تبدیل جهان به مکانی امن تر و دربرگیرنده تر برای همه زنان و کودکان شهرستان سیمکو.

حامیان مالی ما

خط تماس اضطراری: 2544-728-7054

 

خانه           خدمات حمایتی        اهدا نمایید           داوطلب شوید         با ما تماس بگیرید