سیاست حفظ حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی شما برای ما اهمیت دارد. سیاست این سایت، احترام به حریم خصوصی شما در رابطه با هر گونه اطلاعاتی است که ممکن است از طریق وب سایت ما https://barrieshelter.com و سایر سایت های متعلق به ما و تحت مدیریت ما جمع آوری شود.

ما اطلاعات شخصی شما را فقط زمانی که واقعاً به آن نیاز داریم در جهت ارائه خدمات به شما درخواست می کنیم. ما با آگاهی و رضایت شما و از طرق مناسب و قانونی، این اطلاعات را جمع آوری می کنیم. همچنین به شما می گوییم چرا اطلاعات را ذخیره می کنیم و چگونه از آن استفاده خواهیم کرد.

ما اطلاعات جمع آوری شده را فقط تا زمانی که برای ارائه خدمات درخواستی شما لازم است نگهداری می کنیم. از داده هایی که ذخیره می کنیم با استفاده از روش های قابل قبول تجاری برای پیشگیری از گم شدن و سرقت، و همچنین دسترسی، افشا، کپی، استفاده یا تغییر غیرمجاز محافظت خواهیم کرد.

ما هیچ اطلاعات شخصی را به صورت عمومی یا با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم، مگر در مواردی که طبق قانون لازم باشد.

وب سایت ما ممکن است به سایت های دیگری که تحت مدیریت ما نیست لینک دهد. لطفا توجه داشته باشید که ما هیچ کنترلی بر روی محتوا و رویه این سایتها نداریم و نمی توانیم تعهد یا مسئولیت سیاستهای حفظ حریم خصوصی آنها را بپذیریم.

شما می توانید درخواست ما را برای دریافت اطلاعات شخصی خود رد کنید، با این تفاهم که ما ممکن است نتوانیم برخی از خدمات مورد نظر شما را ارائه دهیم.

استفاده مستمر شما از وب سایت ما به منزله پذیرش رویه های مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی تلقی می شود. اگر در مورد نحوه مدیریت داده های کاربر و اطلاعات شخصی سئوالی دارید، با ما تماس بگیرید.

این سیاست از تاریخ 24 آگوست 2018 لازم الاجرا است.